СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Униформи

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Униформи

В СУ с преподаване на немски език "Фридрих Шилер", гр. Русе учениците да се явяват в училище с униформено облекло и във вид, който съответства на положението им на ученици и на добрите нрави. Не се допуска  предизвикателно облекло (прозрачни дрехи, къси панталони, мини поли, джапанки, грим и др.). Учениците трябва да носят задължителната училищна униформа и другите отличителни знаци на училището, приети с решение на Педагогическия съвет, при честване на училищни мероприятия и официални национални празници.

Изпълнител на поръчката за ушиване на училищната униформа е фирма „Кеви-М”.

 

Адресът на магазина е:

гр. Русе, ул. „Николаевска” №27

 

Телефон за контакти:

0889514957 Валентина Петкова

 

Работно време:

От понеделник до петък:

09:30 – 13:00 часа

13:30 – 18:00 часа

 

 

Посетители

В момента има 46  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език