СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Начало

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Мисли, мечтай, откривай!Събития...

Прочети още

Рисуваме Заедно

Прочети още

Детско полицейско управление

21 третокласници са доброволците...

Прочети още

Вече сме иновативно училище

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се...

Прочети още

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

През учебната 2019/2020 година в училището работят групи с ученици по проект NoBG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

 Церемония по връчване на Награда Русе 2020.
Честито на Сияна Мандажиева!

 

 ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

Училището обявява следния план-прием за учебната 2020/2021 година:

- 3 паралелки;
- 78 ученици;
- профил чужди езици;
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- задължителни профилиращи предмети - немски език, английски език.

Балообразуване:

Утроените точки от НВО по БЕЛ
+ точките от НВО по математика
+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)
+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.

За повече информация посетете ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС

 

 

ЗАПОВЕД на Директора на СУПНЕ, забраняваща събирането на зрелостниците на СУПНЕ "Фридрих Шилер" на групи в училището и прилежащите му части по повод отбелязване на завършването им.

 

Резултати от областен кръг на олимпиада по БЕЛ, 2020 г., област Русе

АНКЕТА за родители

 

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОЦЕНЯВАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка със Заповед No.РД09-725/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката ви уведомяваме, че считано от днес, 06.04.2020 г., за времето на преустановени присъствени учебни занятия в училище и обучение от разстояние в електронна учебна среда ще се прилагат разпоредбите за текущо оценяване по смисъла на Наредба Nо.11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Учителите ще осъществяват текущи изпитвания за ... ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 

ОБРЪЩЕНИЕ НА ЧЛ. -КОР. ПРОФ. ДТН И РЕКТОР НА РУ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" КЪМ УЧЕНИЦИТЕ ОТ XII КЛАС И РЕКЛАМНА БРОШУРА

 

Моето бъдеще като инженер е в България

 

 

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици. Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения. Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;

• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;

• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;

• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.

• Насърчавайте детето да бъде активно.

• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.

• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ

• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.

• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

 

 

Обръщение на Началника на РУО Русе д-р Росица Георгиева към учениците, родителите и педагогическите специалисти

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Русе, Ви уведомява, че от 16.03.2020 г.  (до 29.03.2020 г., според заповедта на министъра на здравеопазването) учебните занятия във всички образователни институции на територията на област Русе се прекратяват... ПРОЧЕТИ ПОВЕЧЕ

 

Уважаеми родители,

   На основание чл. 208, ал. 3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез електронен дневник "Школо".

   Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученическите книжки, т. нар. бележници.

  Съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика.


 

Добре дошли!

Това е официалната страница

на Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" - град Русе.   

Адрес на училището: 7013 Русе, ул. Измаил №2;

082/841786 - завеждащ административна служба;

082/591059 - медицински кабинет;

 

Приемно време на директора за среща с родители:

вторник и четвъртък от 10.30 до 12.00 часа

 

Електронна поща:

supne_direktor@abv.bg

soupne_ruse@abv.bg

Карта:

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България