СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Начало

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Мисли, мечтай, откривай!Събития...

Прочети още

Дебати на немски език

Проект по програма "Знание и растеж", осъществявана от Фондация "Русе - град на свободния дух", с подкрепата на Фондация "Еконт".

Прочети още

Детско полицейско управление

21 третокласници са доброволците...

Прочети още

Вече сме иновативно училище

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се...

Прочети още

 

ПОКАНА

 

     Уважаеми родители,

   На основание чл. 11 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, ДВ бр. 75 от 27.09.2016 г., отправяме покана към Вас за присъствие и участие в родителската среща, насрочена съответно за:

20 ноември 2019 г. (сряда, за 8 – 12 клас)

и 21 ноември (четвъртък, за 1 – 7 клас) от 18:10 часа,

при следния дневен ред:

1. Запознаване с устройството и дейността на обществения съвет към СУПНЕ „Фр. Шилер".

2. Избор на представител от родителите на учениците от съответния клас за участие в учредителното събрание за избор на обществения съвет.

3. Обсъждане на успеха и дисциплината.

4. Други организационни въпроси.

С правомощията на обществения съвет можете да се запознаете от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, публикуван в "Държавен вестник".

 

Искра Иванова,

Директор на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, гр. Русе

 

 

Уважаеми родители,

   На основание чл. 208, ал. 3 от ЗПУО от учебната 2019/2020 година училището преминава изцяло на комуникационен режим чрез електронен дневник "Школо".

   Информацията за оценки, отсъствия, отзиви ще е ежедневна и лесна за проследяване. В тази връзка отпада необходимостта от закупуване на ученическите книжки, т. нар. бележници.

  Съгласно чл. 172, ал. 1, т. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, необходимостта от ученическа лична карта остава, защото това е документ за легитимация на ученика.


 

Награда "Русе" за педагогическия екип на СУПНЕ "Фр. Шилер"

 

 

Добре дошли!

Това е официалната страница

на Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" - град Русе.   

Адрес на училището: 7013 Русе, ул. Измаил №2;

082/841786 - завеждащ административна служба;

082/591059 - медицински кабинет;

 

Приемно време на директора за среща с родители:

вторник и четвъртък от 10.30 до 12.00 часа

 

Електронна поща:

supne_direktor@abv.bg

soupne_ruse@abv.bg

Карта:

Посетители

В момента има 11  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България