СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Календар за учебната година

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 Заповед №РД09-2118/28.08.2020 г. на министъра на МОН за определяне на график на учебното време за 2020/2021 учебна година.

Заповед №РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на МОН за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език