СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 1. Доставка на учебници, учебни комплекти и достъп до ЕЧ учебници за учениците от I, II, III и IV клас и учебници и достъп до ЕЧ учебници за учениците от V и VI клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе за учебната 2020/2021 година по обособени позиции.

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Решение за откриване на процедура - публикувано на 26.03.2020 г.

Договор №0000125387/16.04.2020 г. за доставка на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници с "Клет България" ООД - публикуван на 11.05.2020 г.

Договор №1280/16.04.2020 г. за доставка на учебници и учебни помагала с "Бит и техника" ООД - публикуван на 11.05.2020 г.

Договор №18-102/10.04.2020 г. за доставка на учебници и учебни комплекти за 1-7 клас и за осигуряване достъп до електронно четими учебници за 1-7 клас с "Просвета-София" АД - публикуван на 11.05.2020 г.

Обявление за възложена поръчка - публикувано на 11.05.2020 г.

 

 

 

 

 

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България