СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 3. Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Мисли, мечтай, откривай!21 септември - Ден без загинали на пътя

Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!

Прочети още

немските езикови дипломи (DSD I) 2020/2021

Прочети още

Награда "Фридрих Шилер" 2019/2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Прочети още

Вече сме иновативно училище

От учебната 2018/2019 година СУПНЕ „Фридрих Шилер” се...

Прочети още

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Заповед/Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1 т. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", град Русе". - публикувана на 07.11.2019 г.

Решение за откриване на процедура с предмет:"Доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", град Русе" - публикувано на 07.11.2019 г.

Договор №Д-308/29.11.2019 г. за доставка на топлинна енергия за нуждите на СУПНЕ "Фридрих Шилер", град Русе - публикуван на 27.12.2019 г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - публикувано на 18.12.2020 г.

Посетители

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език