СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Разписание на часовете

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Седмично разписание за втория срок през учебната 2020/2021 година за учениците от I до IV клас

 

Седмично разписание за втория срок през учебната 2020/2021 година за учениците от V до XII клас

 

Единно дневно разписание на часовете за I и II клас

 

I смяна 

 ІІ смяна

1. 07:40 - 08:15 (10)*

1. 12:50 - 13:25 (20)*

2. 08:25 - 09:00 (20)*

2. 13:45 - 14:20 (15)*

3. 09:20 - 09:55 (15)*

3. 14:35 - 15:10 (20)*

4. 10:10 - 10:45 (15)*

4. 15:30 - 16:05 (15)*

5. 11:00 - 11:35 (20)*

5. 16:20 - 16:55 (15)*

6. 11:55 - 12:30 (20)*

6. 17:10 - 17:45 (10)*

7. 12:50 - 13:25

7. 17:55 - 18:30

 

 

 Единно дневно разписание на часовете за III - XII клас

 

I смяна 

 ІІ смяна

1. 07:40 - 08:20 (5)*

1. 12:50 - 13:30 (15)*  

2. 08:25 - 09:05 (15)*

2. 13:45 - 14:25 (10)*

3. 09:20 - 10:00 (10)*

3. 14:35 - 15:15 (15)*

4. 10:10 - 10:50 (10)*

4. 15:30 - 16:10 (10)*

5. 11:00 - 11:40 (15)*

5. 16:20 - 17:00 (10)*

6. 11:55 - 12:35 (15)*

6. 17:10 - 17:50 (5)*

7. 12:50 - 13:30

7. 17:55- 18:35

 

*В скобите е означено колко минути продължава всяко междучасие. 

Посетители

В момента има 48  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език