Заповед №РД09-2118/28.08.2020 г. на министъра на МОН за определяне на график на учебното време за 2020/2021 учебна година.

Заповед №РД09-3472/27.11.2020 г. на министъра на МОН за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година