СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В осми клас

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Информация за приема на ученици в осми клас
в СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе


Учебна година


Брой ученици

Профил Чужди езици

Мин. бал              Макс. бал

2016/2017

78

235.5

437

2017/2018

78

265

455

2018/2019

78

295.75

470

2019/2020

78

294.5

473.75

 

 

Училището обявява следния план-прием за учебната 2021/2022 година:

- 2 паралелки;
- 52 ученици;
- профил "Чужди езици";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - първи език - немски, втори език - английски.

и

- 1 паралелка;
- 26 ученици;
- профил "Предприемачески";
- интензивно изучаване на немски език;
- балообразуващи предмети - български език и литература, и математика;
- форма на обучение - дневна;
- срок на обучение - 5 години;
- профилиращи предмети - Предприемачество и ИТ.

Балообразуване за профил "Чужди езици":

утроените точки от НВО по БЕЛ

+ точките от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Балообразуване за профил "Предприемачески":

удвоените точки от НВО по БЕЛ

+ удвоените точки от НВО по математика

+ оценката по БЕЛ от свидетелството за основно образование (в точки)

+ оценката по математика от свидетелството за основно образование (в точки)

Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

отличен 6 се приравнява на 50 точки;

много добър 5 се приравнява на 39 точки;

добър 4 се приравнява на 26 точки;

среден 3 се приравнява на 15 точки.

 

Заповед №РД-09-2121/28.08.2020 г. на МОН  за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование

Заповед №РД-03-170/28.04.2021 г. за утвърждаване на държавния план прием за 2021/2022 учебна година.

Утвърден държавен план-прием за 2021/2022 учебна година - Приложение 1 към заповед №РД-03-170/28.04.2021 г.

Модели на НВО от сайта на МОН.

 

ОЧАКВА СЕ АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ!

ВАЖНО!!!

1.Подаването на документи за участие в първи етап на класиране е в периода от 05 до 07 юли 2021 г.

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки заявления за участие в класиране за първи и трети етап ще се подават по следните начини:

 - онлайн чрез електронната страница на МОН - https://priem.mon.bg/;

 - в училището, в което учениците завършват 7. клас;

 - в училището, в което учениците желаят да продължат обучението си в 8. клас.

Входът в платформата за кандидатстване се осъществява чрез въвеждане на входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика. Тази опция е валидна за всички седмокласници, независимо къде са завършили 7. клас.

Помощна информация можете да намерите на следния линк: https://priem.mon.bg/Online

Заявленията за участие в класиране и кандидатстване след 7. клас ще се подават на следния интернет адрес: priem.mon.bg

Сайтът ще бъде активен от момента, в който седмокласниците ще започнат да получават служебните си бележки с резултатите от НВО по БЕЛ и НВО по математика.

 

ГРАФИК - ОЧАКВАЙТЕ!!!

 за работното време и място на училищната комисия за приемане на документи за класиране и записване на ученици в VІІІ клас в училището 

за учебната 2021-2022 година

Дата/и

От ..... до ... часа

Дейност

Място

От 0.07. до 0.07.2021 г.

 

 

Приемане на документи за участие в приема на ученици в VIII клас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СУПНЕ „Фридрих Шилер“, класна стая № 4, първи етаж

 

0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

0.07.2021 г.

09.00 до 13.00 ч.

0.07.2021 г.

09.00 до 13.00 ч.

0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

0.07 – 0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране

0.07. – 0.07.2021 г.

11.00 до 18.00 ч.

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране

От 0.07. до 0.07.2021 г.

 

Приемане на документи за участие в трети етап на класиране

0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

0.07.2021 г.

09.00 до 13.00 ч.

0.07.2021 г.

09.00 до 13.00 ч.

0.07.2021 г.

08.00 до 19.00 ч.

0.07.2021 г.

11.00 до 18.00 ч.

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране

 

 

 

3. Заявленията се подават от учениците в присъствието на техен родител.

4. При подаване на заявленията са необходими следните документи:

 - оригинал на служебната бележка с резултатите от изпити чрез тест по БЕЛ и по математика, издадена от училището, в което се е обучавал ученикът в VІІ клас;

 - оригинал и едно копие на свидетелството за завършено основно образование;

 - оригинал на медицинско свидетелство на кандидата - само при кандидатстване за специалности от професии в професионални гимназии и средни училища (СУ „Васил Левски“ с ПП – Ветово и СУ „Панайот Волов“ – Бяла);

 - документ за самоличност на кандидата.

5. Информация за процедурата по кандидатстване стъпка по стъпка е публикувана на сайта на РУО - Русе на следния адрес: http://priem.rio-ruse.org/?nav=priem8

 

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ПРИЕМ В ОСМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 година ... ОЧАКВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Посетители

В момента има 85  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език