СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Резултати от състезания и олимпиади, проведени през 2020/2021 учебна година

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", проведено на 29.05.2021 г.

Отговори от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", проведено на 29.05.2021 г.

Резултати на отборите/училищата, участници в  общинския кръг на Националното състезание по БДП през учебната 2020/2021 г. - Втора състезателна група.

Резултати на отборите/училищата, участници в  общинския кръг на Националното състезание по БДП през учебната 2020/2021 г. - Първа състезателна група.

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", проведено на 18.03.2021 г.

Резултати на учениците от областния кръг на олимпиадата по гражданско образование, област Русе 2021 г.

Резултати от олимпиада по български език и литература - областен кръг, 2021 г., област Русе

Резултати от Национално математическо състезание "Европейско кенгуру", проведено на 18.03.2021 г.

Протокол за резултатите от на учениците от олимпиадата по немски език 2021 г. област Русе

Протокол от 07.02.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от общински кръг на олимпиада по география и икономика

Протокол от 06.02.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от общински кръг на олимпиада по български език и литераура

Oкончателен протокол от 31.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада по биология и здравно образование - общински кръг

Oкончателен протокол от 30.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада по история и цивилизации - общински кръг

Oкончателен протокол от 30.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада по немски език - общински кръг

Протокол от 29.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от общински кръг на олимпиада по физика и астрономия

Протокол за резултатите от проверка на писмени работи от олимпиада по математика за учебната 2020/2021 година

Oкончателен протокол от 23.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада по химия и опазване на околната среда - общински кръг

Протокол от 23.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада „Знам и мога“ - общински кръг

Протокол от 23.01.2021 г. за резултатите от проверката на писмените работи от олимпиада по английски език - общински кръг

Протокол от 22.01.2021 г. за явилите се участници от VI клас в общински кръг на националното състезание "Ключът на музиката" и техните резултати

Посетители

В момента има 52  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език