СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Учители

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 

Име

Длъжност

Учебен предмет

ПКС 

Жулиета Иванова

 

 

Педагогически съветник

 

 

Мариета Янкова

Педагогически съветник

 

 

Ивелина Димитрова

 

 

 

Психолог

 

 

Мариела
Тодорова

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС III
ДИУУ София

Станислав
Рахнев

Учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Веселин Досев

 

 

Учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

 

ПКС IV
ДИУУ София

Валентин Лилов

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС V
ШУ Шумен

Диана Йорданова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Борянка Станева

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС II
ДИУУ София

Татяна Маринова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас)

 

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Милена Цакова

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС II
ДИУУ София

Нина Стефанова

 

 

Учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас)

 

 

 

ПКС IV
ДИУУ София

Даниела Станева

 

 

Главен учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС III
ДИУУ София

Татяна Стоянова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС II
ШУ Шумен

 

Нела Георгиева

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС IV
ДИУУ София

Весела Попова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

 

ПКС III
ДИУУ София 

Татяна Кирова

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

 

Рубина Маринова

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС IV
ДИУУ София

Петя Георгиева

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

 ПКС IV
ДИУУ София 

Стела Бенова

 

 

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

 

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Виктория Влахова

 

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС IV ШУ Шумен

Десислава Колева

Старши учител, начален етап на основното образование
(I-IV клас) 

 

ПКС V
ШУ Шумен

Екатерина Пронина

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

Мариета Георгиева

 

 

 

Учител в ГЦОУД

 

 

 

 ПКС IV ДИКПО Варна

Десислава Върбанова

Старши учител в ГЦОУД

 

ПКС IV
ДИУУ София

Габриела Симеонова

 Учител в ГЦОУД

 

 

Незиде Исмаилова

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

ПКС IV
ДИУУ София
 

Петя Петрова

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

Росица Василева

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

ПКС III
ДИПКУ СЗ

 

Антоанела Черкезова

 

 

 

 

 Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

ПКС II
ДИУУ София 

 

Петя Златева

 

 

 

 

Старши учител в ГЦОУД

 

 

 

 

ПКС IV
ДИУУ София

 

 Виктория Ангелова

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 БЕЛ и история и цивилизации

 

 Йоанна Караиванова

  Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Български език и литература

 

 

Ралица Мирчева

 

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Български език и литература

 

ПКС III
ВТУ В. Търново

 

 Кръстина Иванова

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Български език и литература

 

ПКС V
ДИУУ София

 Огнян Джоричев

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Български език и литература

 ПКС III ДИКПО Варна 

 

д-р Марияна Георгиева

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

ПКС I
ДИУУ София 

 

Румяна Сидерова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Български език и литература

 

 

 

 ПКС IV
ШУ Шумен 

Илка Иванова

Старши учител учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 ПКС V
ДИКПО Варна

Анна Цветкова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Немски език

ПКС V
ДИУУ София

Юлияна Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Немски език

 

Есим Яхя-Юсеин

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

ПКС IV
ДИУУ София

 

Ирина Няголова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

ПКС V
ДИУУ София

Нели Праматарова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Немски език

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Албена Николова

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Немски език

 

 

 

ПКС IV
ДИКПО Варна

Петя Великова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Немски език

 

 

ПКС IV
ДИУУ София

Диана Димитрова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Немски език

 

Веселка Симеонова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

ПКС IV
ШУ Шумен 

Бабек Раифов

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

ПКС II
ДИУУ София 

Даниела Григорова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

ПКС IV ДИКПО Варна 

Емилия Георгиева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Английски език

 

 

ПКС V
ДИКПО Варна

Александър Колев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Английски език

ПКС IV ДИКПО Варна

Христина Симеонова 

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Математика

ПКС II
ДИУУ София

 Соня Белчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика и информационни технологии

ПКС III
ДИУУ София

Пенка Тончева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика,  информатика и инф. технологии

ПКС III
ДИУУ София

инж. Милена Николова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Информационни технологии

 

 

ПКС III
ДИУУ София

инж. Елена Петрова-Токова

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Математика и информационни технологии

ПКС III
ДИУУ София

Юлияна Митева

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

 

ПКС II
ДИКПО Варна

Николай Чакъров

 

 

Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

История и цивилизации

 

 

 

ПКС I
СУ София

Сияна Мандажиева

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Обществени науки

 

ПКС V
ДИУУ София

д-р Наталия Иванова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

География и икономика

 

 

ПКС III
ДИУУ София

Цецка Маркова-Енчева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

География и икономика и музика

 ПКС II ДИКПО Варна

Гергана Кръстева

 

 

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  

 

Математика и физика

 

 

  ПКС IV ДИКПО Варна

 

Мая Станиславова

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Химия и опазване на околната среда

ПКС IV ДИКПО Варна

 

Айгюл Ахмед

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Биология и здравно образование

 ПКС IV
ДИУУ София

 

Катя Паскалева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Биология и здравно образование

 ПКС IV - ДИУУ София

Албена Попова

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Музика

 

 

 ПКС V - ДИУУ София

Галина Панова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Изобразително изкуство

ПКС V
ДИУУ София

 

Ясен Ненов

Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Изобразително изкуство

 

Евлоги Димитров

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

Технологии

 

 

 ПКС V
ДИУУ София

 

Мариета Мирчева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 Физическо възпитание и спорт

 

ПКС V
ДИКПО Варна

Бисер Мандажиев

 

 

 

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

ПКС V
ДИКПО Варна

Венцислав Колев

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

 

Физическо възпитание и спорт

 

ПКС V
ДИКПО Варна

Явор Христов

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

Физическо възпитание и спорт

ПКС V
ДИУУ София

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език