СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Ръководство

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Име и фамилия

Длъжност

Учебен предмет

Професионално-квалификационна степен

Искра Иванова

 

 

Директор

 

 

Български език и литература

 

 

ПКС III - ШУ Шумен

 

Мариета Йорданова

Заместник-директор, административно-стопанска дейност

   

Пепа Балкова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Немски език

 

 

 ПКС V - ДИКПО Варна

Раиса Петкова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Немски език 

 

 

ПКС IV - ДИУУ София

Теодора Иванова

 

 

Заместник-директор, учебна дейност

 

 

Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)

 

 

ПКС II - ДИУУ София

 

Посетители

В момента има 40  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език