СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Непедагогически персонал

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Име и фамилия

Длъжност

Петя Джилизова

 Главен счетоводител

Светлана Василева

 Домакин

Юлиянка Маркова

 Касиер, счетоводство и служител човешки ресурси

Людмила Спасова

 

 

 

Библиотекар, Завеждащ административна служба

Станимира Георгиева

Технически изпълнител

 

Администратор база данни

Посетители

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език