СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 2017-2018 г. Тристранен проект

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 26.01.2018 г. от 15,30 ч. в читалище “Захари Стоянов” гр. Русе, се състоя тържествено връчване на сертификати за обучението на ученици от СУПНЕ “Фридрих Шилер”, участници в проект “Мястото и ролята на р. Дунав в живота на Русе през призмата на дигиталните технологии”. От векове град Русе е свързан с Европа чрез река Дунав. В архивохранилищата на Русенския държавен архив има запазени много снимки и фотоси, отразяващи тази връзка, представящи живота на хората и мястото на реката в бита и икономиката на региона и страната.
Обединението на трите институции - пазители на знанието: НЧ „Захари Стоянов-1937”, Държавен архив - Русе и СУПНЕ „Фридрих Шилер” - Русе около проекта „Мястото и ролята на река Дунав в живота на Русе през призмата на дигиталните технологии” цели създаване на краен продукт, чийто акцент пада върху дългосрочните ползи от обучение по история на града, в симбиоза с прилагане и използване на новите технологии, което ще увеличи потенциала на учениците, възпитаници на СУПНЕ „Фридрих Шилер”, давайки им нови, конкурентни познания, както за историята на родното място, така и умения, необходими за последваща реализация.

Посетители

В момента има 37  гости и няма потребители и в сайта

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език