СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

Име и фамилия
Длъжност
Учебен предмет
Портфолио
Жулиета Иванова  Педагогически съветник
   
-

Пламенна Токаджиева

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Красимира Стойнова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Весела Христова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
ПКС III - ДИУУ София

Маргарита Петрова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Нела Георгиева

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Габриела Иванова

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   

Татяна Кирова

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   

Петя Георгиева

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Десислава Николова

Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  

Рубина Маринова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Мариела Тодорова
 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Елка Цонева
Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)  
Елена Иванова
 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   
-

Веселин Досев

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   

 

Станислав Рахнев

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   
-
Десислава Колева
 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   
-

Мариета Георгиева

 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   

Валентин Лилов

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Виктория Влахова
 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
ПКС IV - ШУ Шумен

Борянка Станева

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Антоанела Черкезова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
Милена Цакова
 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 
ПКС III - ДИУУ София

Петя Петрова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   
-

Даниела Станева

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   

Стела Бенова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
   
-

Татяна Стоянова

 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
 

Диана Йорданова

  Учител, начален етап на основното образование

(I-IV клас)


   

Татяна Маринова

 Учител, начален етап на основното образование

(I-IV клас)

 

Нина Стефанова

 Учител, начален етап на основното образование

(I-IV клас)


   

Екатерина Пронина

Учител в ГЦОУД    

Петя Златева

 Учител в ГЦОУД
   

Милена Иванова

 Учител в ГЦОУД
   

Незиде Исмаилова

 Старши учител в ГЦОУД
   
-

Росица Василева

 Старши учител в ГЦОУД  
ПКС III - ДПИКУ СЗ
Десислава Върбанова
 Учител, начален етап на основното образование

(I-IV клас)


   

Надежда Василева

Учител в ГЦОУД    
Ценка Димитрова
 Учител в ГЦОУД    

Мими Русчуклиева

 Учител в ГЦОУД
   
Огнян Джоричев
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  Български език и литература
ПКС III - ДПКУ Варна
Венета Станкулова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Български език и литература
ПКС IV - ДПКУ Варна

Цветелина Цветанова-Цанева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Български език и литература
ПКС IV - ДПКУ Варна

д-р Марияна Георгиева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Български език и литература
ПКС I - ДИУУ София

Гинка Кръстева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Български език и литература
ПКС II - ДПКУ Варна

Румяна Сидерова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Български език и литература
ПКС IV - ШУ Шумен

Анелия Серафимова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Раиса Петкова

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Юлияна Иванова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
Анна Цветкова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-
Евгения Касабова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език
ПКС II - ДИУУ София

Ирина Няголова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Нели Праматарова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език
ПКС V - ДПКУ Варна
Звезделина Рангелова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Албена Николова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Петя Великова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-
Есим Яхя-Юсеин  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Илка Иванова

 Старши учител учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Немски език  
-

Николай Маринов

 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език  
-

Бабек Раифов

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език
ПКС IV - ДПКУ Варна
Даниела Григорова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език
ПКС V - ДИУУ София

Емилия Георгиева

Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език  
-

Веселка Симеонова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език
ПКС IV - ШУ Шумен
Александър Колев
 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език  
-

Даниела Симеонова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Английски език  

Даринка Русева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика и инф.технологии

Гергана Кръстева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика и физика
ПКС V - ШУ Шумен

Гинка Мартева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика  
-
Христина Симеонова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика
ПКС II - ДИУУ София
Соня Белчева
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика и инф.технологии
ПКС V - ДИУУ София

Виолета Христова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика
ПКС III - ДИУУ София
Пенка Тончева
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Математика,  информатика и инф. технологии
ПКС IV - ДИУУ София

инж. Милена Николова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Информатика и инф. технологии  
инж. Елена Петрова-Токова
 Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"
 Инф. технологии
 

Юлияна Митева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 История и цивилизации

Николай Чакъров

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 История и цивилизации
Сияна Мандажиева
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  Обществени науки  
-

д-р Наталия Иванова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 География и икономика

Милка Кожухарова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Физика и астрономия  
-

Милка Митева

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Химия и опазване на околната среда
ПКС III - ДИУУ София
Катя Паскалева
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Биология и здравно образование  
Айгюл Ахмед
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Биология и здравно образование  
Цецка Маркова-Енчева
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 География и икономика; Музика

Албена Попова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  Музика
Галина Панова
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Изобразително изкуство  

Донка Варамезова

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Изобразително изкуство  

Евлоги Димитров

 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
  Технологии
ПКС V - ДИУУ София
Мариета Коева
 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Физическо възпитание и спорт
-
Бисер Мандажиев
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Физическо възпитание и спорт  
-
Венцислав Колев
 Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
 Физическо възпитание и спорт  
-

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню