СУПНЕ "Фридрих Шилер" - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

Седмично разписание за втория срок през учебната 2016/2017 година за учениците от I до IV клас

 

Седмично разписание за втория срок през учебната 2016/2017 година за учениците от V до XII клас

 

Единно дневно разписание на часовете за I и II клас

 

I смяна 
 ІІ смяна
1. 07:40 - 08:15 (15)* 1. 12:55 - 13:30 (15)*  
2. 08:30 - 09:05 (25)* 2. 13:45 - 14:20 (15)*
3. 09:30 - 10:05 (15)* 3. 14:35 - 15:10 (25)*
4. 10:20 - 10:55 (15)* 4. 15:35 - 16:10 (15)*
5. 11:10 - 11:45 (15)* 5. 16:25 - 17:00 (15)*
6. 12:00 - 12:35 (20)* 6. 17:15 - 17:50 (10)*
7. 12:55 - 13:30 7. 18:00 - 18:35

 

 

 

Единно дневно разписание на часовете за III - XII клас

 

I смяна 
 ІІ смяна
1. 07:40 - 08:20 (10)* 1. 12:55 - 13:35 (10)*  
2. 08:30 - 09:10 (20)* 2. 13:45 - 14:25 (10)*
3. 09:30 - 10:10 (10)* 3. 14:35 - 15:15 (20)*
4. 10:20 - 11:00 (10)* 4. 15:35 - 16:15 (10)*
5. 11:10 - 11:50 (10)* 5. 16:25 - 17:05 (10)*
6. 12:00 - 12:40 (15)* 6. 17:15 - 17:55 (5)*
7. 12:55 - 13:35 7. 18:00 - 18:40

 

*В скобите е означено колко минути продължава всяко междучасие. 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011 год.

Назад към съдържание | Назад към главно меню