СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

Име и фамилия
Длъжност
Учебен предмет
Професионално-квалификационна степен

Искра Иванова

 Директор

 Български език и литература

ПКС IV - ШУ Шумен

Олга Георгиева

 Заместник-директор, административно-стопанска дейност

 

Стоянка Тодорова

  Заместник-директор, учебна дейност

 Български език и литература

ПКС IV - ДПКУ Варна

Пепа Балкова

 Заместник-директор, учебна дейност

 Немски език

Теодора Иванова

 Заместник-директор, учебна дейност

 Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас)

ПКС II - ДИУУ София

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню