СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

 

И през учебната 2013/2014 година в СОУПНЕ "Фридрих Шилер" продължава дейността си Медия "Дойче шуле" (Клуб "Млад журналист"). Целите на работата в клуба са да се популяризира информация за многостранната дейност в училище, текущи и бъдещи събития - новини, конкурси, празници, изяви, годишнини, постижения, работа по проекти, творчество, извънкласни дейности, рубрики, обслужващи подрастващите.

  Основните направления, по които се работи са:

- изготвяне на медийни текстове;

- радиопредавания;

- изготвяне на ежедневни презентации.

  Екипът...

 

През учебната 2011/2012 година в СОУПНЕ "Фридрих Шилер" продължава работата си Медия "Дойче шуле" /Клуб "Млад журналист"/. Целите на работата в клуба са да се популяризира информация за многостранната дейност в училище, текущи и бъдещи събития - новини, конкурси, празници, изяви, годишнини, постижения, работа по проекти, творчество, извънкласни дейности, рубрики, обслужващи подрастващите.

  Основните направления, по които се работи са:

- изготвяне на медийни текстове;

- радиопредавания;

- фото и видеоматериали;

- изготвяне на презентации;

- информационно обслужване на училищния сайт.

  Екипът...

 

 

 

 

На 02.11.2010 г.стартира училищното радио „ДОЙЧЕ ШУЛЕ”.

 

 

 

 

 

Учениците от осми клас Лилия, Преслава, Биляна, Венелин и Ивайло представят следната радиопрограма.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню