СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

                         

               

logo uspeh small.jpg

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05
„ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”
„УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”
 УСПЕХ
СОУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер” - Русе
Координатор за региона: Регионален инспекторат по образованието – Русе

 

 

През учебната 2013/2014година в училището работят групи по следните направления по проект "УСПЕХ":

 

Тематично направление

Ръководител

1

Театрално студио "Слънце"

Елена Кирилова Иванова

2

"Млад журналист"

Огнян Иванов Джоричев

3

"Колорит" 1

Галина Панова Иванова

4

"Колорит" 2

Галина Панова Иванова

5

"Цифрова фотография" 1

Пенка Тошкова Тончева

6

"Цифрова фотография" 2

Милена Стоянчева Николова

7

"Архимед"

Гинка Симеонова Мартева

8

"Архимед" 1

Соня Станева Белчева

9

"Архимед" 2

Гергана Кънчева Кръстева

10

"Архимед" 6

Виолета Великова Христова

11

"Математика и природа"

Даринка Йорданова Русева

12

"Любители на природата"

Даринка Йорданова Русева

13

"Менделеев"

Милка Великова Митева

14

Астрономия - "Коперник"

Гергана Кънчева Кръстева

15

"Лингвистика"

Бабек Мехмедов Раифов

16

Вокално студио "Весели гласчета"

Жулиета Лазарова Иванова

17

"Да успяваме заедно - баскетбол"

Бисер Бончев Мандажиев

18

"Да успяваме заедно - футбол"

Венцислав Николов Колев

19

"Млад археолог"

Володя Андреев Попов

20

"Рисунка" 1

Донка Стайкова Варамезова

21

"Рисунка" 2

Донка Стайкова Варемезова

22

"Театрална работилница"

Венцислав Николов Петков

23

"С болка по изчезващата родина"

Мариана Георгиева; Цветелина Цветанова-Цанева

24

"Патиланско царство"

Цветелина Цветанова-Цанева; Донка Варамезова

25

"Творческо писане и публична реч"

Мариана Георгиева Георгиева

26

"Сексагинта Приста"

Николай Иванов Чакъров

27

"Да успяваме заедно: Волейбол - момичета"

Валя Здравкова Вълчева
През учебната 2012/2013 година в училището работят групи по следните направления по проект "УСПЕХ":

  1. Клуб "Любители на природата 1", ръководител Даринка Русева

  2. Клуб "Любители на природата 2", ръководител Даринка Русева

  3. Студио "Магията на цветовете", ръководител Донка Варамезова

  4. Студио "Моден дизайн", ръководител Донка Варамезова

  5. Клуб "История, памет и интерактивна съвременност 1", ръководител Пенка Тончева

  6. Клуб "История, памет и интерактивна съвременност 2", ръководител Милена Николова

  7. Клуб "Архимед", ръководител Гинка Мартева

  8. Клуб "Архимед 1", ръководител Соня Белчева

  9. Клуб "Историята на моето селище", ръководител Николай Чакъров

  10. Секция "Да успяваме заедно - колективни спортове (футбол) ", ръководител Венцислав Колев

  11. Секция "Да успяваме заедно: Волейбол - момичета", ръководител Георги Георгиев

  12. Секция "Да успяваме заедно: Волейбол - момчета", ръководител Георги Георгиев

  13. Клуб "Творческо писане и публична реч", ръководители Марияна Георгиева

  14. Клуб Ценности и човеколюбие - "С болка по изчезващата родина", ръководители Марияна Георгиева, Цветелина Цветанова-Цанева

  15. Театрално студио "Патиланско царство", ръководители Цветелина Цветанова-Цанева, Донка Варамезова

  16. Клуб "Да успяваме заедно - колективни спортове (футбол) ", ръководител Бисер Мандажиев

  17. Клуб "Математически анализ - по стъпките на немските математици", ръководители Виолета Христова, Христина Симеонова

  18. Студио "Колорит 1", ръководител Галина Иванова

  19. Студио "Колорит 2", ръководител Галина Иванова

  20. Клуб "Менделеев", ръководител Милка Митева

  21. Клуб "Шилер - спомени в бъдещето", ръководител Ирина Няголова

  22. Клуб "Лингвистика 1", ръководител Бабек Раифов

  23. Клуб "Лингвистика 2", ръководител Бабек Раифов

  24. Клуб "Типично немски традиции и обичаи", ръководител Евгения Касабова

  25. Клуб "С творчество към успех", ръководител Калоян Блажев

  26. Студио "Тетрална работилница", ръководител Венцислав Петков

   

  ПИСМО-ПОКАНА за участие в процедура по чл.14 ал.3, т. 2 от ЗОП, при условията на глава VII "а" от ЗОП с предмет:

  "Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект "Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)", схема BG051РО001-4.2.05 "Да направим училището привлекателно за младите хора" и за нуждите на СОУПНЕ "Фридрих Шилер" - Русе

   

   

   

  През учебната 2011/2012 година в училището работят групи по следните направления по проект "УСПЕХ":

   

  1. Клуб "Млад Журналист" - радиопредавания, ръководител Огнян Джоричев

  2. Театрално студио "Патиланско царство", ръководители Цветелина Цветанова и Донка Варамезова

  3. Театрално студио "Чаровните усмивки", ръководител Елена Иванова

  вестник Утро, бр.124 от 1 юни 2012 година, Русе Инфо,  благодарствено писмо от господин Стефко Бурджиев - Областен управител на област Русе  

  4. Клуб "Лингвистика", ръководител Бабек Раифов

  5. Студио "Типично немски обичаи", ръководител Евгения Касабова

  6. Студио "Пътуване в чудния свят на приказките на Братя Грим", ръководител Наталия Стоянова

  7. Клуб Ценности и човеколюбие "С болка по изчезващата родина", ръководители Цветелина Цветанова и Марияна Георгиева.  Презентация...

  Медийна изява   Снимки от представителна изява №1  Медийни изяви

  8. Клуб "Познавам ли хората?", ръководител Сияна Мандажиева  Снимки от представителна изява №1

  9. Студио "Моден дизайн", ръководител Донка Варамезова  Снимки от представителна изява №1

  10. Студио "Маслена живопис. Импресионизъм ", ръководител Галина Панова

  11. Клуб "Архимед", ръководител Гинка Мартева

  12. Клуб "Архимед 1", ръководител Соня Белчева

  13. Клуб "Архимед 2", ръководител Соня Белчева

  14. Клуб "Архимед 3", ръководител Соня Белчева

  15. Клуб "Менделеев", ръководител Милка Митева       Снимки от представителна изява №1   Посещение в лабораторията на ВиК

  16. Секция "Да успяваме заедно" - колективни спортове /футбол/, ръководител Бисер Бончев

  17. Секция "Да успяваме заедно" - колективни спортове /футбол/, ръководител Венцислав Колев

  18. Секция "Да успяваме заедно" - колективни спортове /волейбол - момичета/, ръководител Борис Цветанов

  19. Секция "Да успяваме заедно" - колективни спортове /волейбол - момчета/, ръководител Борис Цветанов

  20. Клуб "Любители на природата", ръководител Даринка Русева    Снимки от представителна изява №1 Снимки от представителна изява №2

   

   


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню