СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

ПРИЕМ ЗА 2016 - 2017 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Прием на ученици
в І-ви клас за учебната 2016/2017 година

 

Подаване на заявления за приемане в първи клас - от 26.05.2016 г. до 30.05.2016 г.

Работно време от 9.00 ч. до 18.00 ч.

 

 

Обръщение към родителите на бъдещите първокласници

 

I. Прием на ученици в I-ви клас:

І. Прием на ученици в І-ви клас:

  Брой паралелки: 6 /шест/- 132 ученици

 

ІІ. КРИТЕРИИ  за класиране на учениците в І клас (прилагат се, в случай че кандидатите за първи клас са повече от обявения прием):


Критерий

Точки

1.

Брат или сестра, които се обучават в СОУПНЕ „Фр. Шилер”– гр. Русе

12 точки

2.

Да живеят в района на училището (доказва се с с лична карта/ адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016 г.)

10 точки

3.

Деца на педагогически специалисти, работещи в системата на образованието, на държавни служители и на работещи в СОУПНЕ ”Фр. Шилер”
*Ако и двамата родители отговарят на този критерий, точките се удвояват

8 точки

4.

Деца от смесени (българо-немски) семейства

6 точки

5.

Месторабота на родителите в района на училището
*Ако и двамата родители отговарят на този критерий, точките не  се удвояват

3 точки

 

Кандидатите се класират по низходящ ред на получения общ брой точки, съответстващи на посочените критерии.


В случай че броят на кандидатите с равен брой точки надвишава броя на обявените места, те ще се класират на случаен принцип с открит жребий на 02.06.2016г. от 18 часа във фоайето на училището в присъствието на заинтересовани лица.

 

ІІІ. График на дейностите по прием на ученици в І-ви клас, както следва:


 

Вид дейност

Срок

  1.  

Подаване на заявления за приемане

26.05.2016г. - 30.05.2016г.
(от 09.00 ч. – до 18.00 ч.)

2. 

Разглеждане на заявленията

02.06.2016г.

3. 

Обявяване на приетите ученици

03.06.2016г. в 17.00 ч.

4. 

Записване на приетите ученици

06.06.2016 г. – 07.06.2016 г.
(от 09.00 ч. – до 18.00 ч.)

5. 

Обявяване на свободни места

08.06.2016 г. до 17.30 ч.

6.

Записване на ученици, желаещи да заемат свободните места

09.06.2016 г.- 10.06.2016 г.

7.

Обявяване на свободни места, които могат да бъдат попълнени до 15.09.2016 г.

13.06.2016 г.

 

 

 

ІV. Необходими документи при кандидатстване:

 

1. Заявление от родител за приемане в първи клас – училищна бланка;

 

2. Акт за раждане на детето – оригинал и копие;

 

3. Лична карта на родител – оригинал (след сравняване на адреса се връща);

 

4. Документ, удостоверяващ адресна регистрация, непроменена след 01.01.2016 г. (в случаите, когато адресът по лична карта е различен);

 

5. Служебна бележка от местоработата (удостоверяваща, че кандидатът отговаря на втори и/ или пети критерий);


6. Копие на първа страница на ученическата книжка, удостоверяващо, че детето има брат и / или сестра, които се обучават в училището.

 

 

Карта на района

 

Заявление за записване в първи клас

 

Заповед

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню