СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

Име и фамилия
Длъжност

Петя Джилизова

 Главен счетоводител

Теменуга Даневска

 Библиотекар

Пенка Русева

 Домакин

Марияна Иванова

 Касиер, счетоводство и служител човешки ресурси

Людмила Спасова

 Секретар

Кремена Дочева

 Технически изпълнител

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню