СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

 

 

 

 

 

В училището са сформирани четири групи за целодневно обучение в първи клас, три групи във втори клас и две групи в трети клас. За учениците полагат грижи осем възпитатели. Децата в целодневните групи имат часове за самоподготовка, организиран обяд и занимания по интереси. Възпитателната работа в целодневното обучение е подчинена на общите цели на училището и е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочена е към осмисляне на свободното им време.
Заниманията по интереси са част от дейностите в целодневното обучение. Целта е с различни форми на работа да се предизвика у децата радост и удовлетворение от училищния живот.
В процеса на работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание. В хода на работата възпитателят играе ролята на съветник и помощник. Снимки...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню