СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

Бюджет

 

                                                               

Бюджет и уточнен план към 01.01.2011 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2011 год.

 

Бюджет с тримесечно разпределение за 2012 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2012 год.

 

Бюджет с тримесечно разпределение за 2013 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2013 година 

 

Бюджет с тримесечно разпределение за 2014 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 год.

 

Бюджет с тримесечно разпределение за 2015 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2015 год. 

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2015 год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2015 год.

 

Бюджет с тримесечно разпределение за 2016 година

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2016 год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2016 год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.09.2016 год.

 

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2016 год.

 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню