СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

 

2016/2017 учебна година

 

 

  • Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

  • Условия за отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер” през 2017 година

  • Заповед за стипендии на учениците след завършване на основно образование.

  • Документи за кандидатстване:

Приложение 1

 

Приложение 2

 

Приложение 3

 

Приложение 4

 

Приложение 5

 

Декларация (образец)

 

 

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати за първия срок на учебната 2016/2017 г.

 

 

 

 

 

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за първия срок на учебната 2016/2017 г.

 

 

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители или само с един родител за учебната 2016/2017 г. и отговарящи на условията за получаване на такава стипендия.

 

 

 

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания за учебната 2016/2017 г. и отговарящи на условията за получаване на такава стипендия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню