СОУПНЕ Фридрих Шилер - гр. Русе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BG DE EN

Отиди на съдържание

 

Вътрешни правила за реда за планиране, организация за провеждането на процедурите, контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки и за подържането на профила на купувача

 

 

 

 

Профил на купувача - 2017 година

 

Профил на купувача - 2016 година

 

Профил на купувача - 2015 година

 

Профил на купувача - 2014 година

 

Профил на купувача - 2013 година

 

 

 

Copyrighted © by Deutsche Schule Ruse 2011

Назад към съдържание | Назад към главно меню