СЪОБЩЕНИЕ

СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе обявява едно свободно място в VIII клас след трето класиране профил "Чужди езици" - интензивно изучаване на немски език.

Прием на документи на ученици за VIII клас след трето класиране:

от 13.08.2019 г. до 14.08.2019 г. от 08:00 часа до 16:30 часа;

място - кабинет ЗАС - втори етаж;

 

Необходими документи:

- заявление до директора - по образец;

- свидетелство за основно образование - оригинал;

 

Обявяване на резултатите от класирането:

след 14:30 часа на 15.08.2019 г. на видно място на входа и на сайта на училището;

 

Записване на класираните ученици:

на 16.08.2019 г. от 08:00 до 16.00 часа.

 

 

Информация за приема в училището може да получите на следните връзки:

- прием в първи клас;

- прием след завършено основно образование (прием в осми клас);

 

Награда "Русе" за педагогическия екип на СУПНЕ "Фр. Шилер"

 

 

Добре дошли!

Това е официалната страница

на Средно училище с преподаване на немски език "Фридрих Шилер" - град Русе.   

Адрес на училището: 7013 Русе, ул. Измаил №2;

082/841786 - завеждащ административна служба;

082/591059 - медицински кабинет;

 

Приемно време на директора за среща с родители:

вторник и четвъртък от 10.30 до 12.00 часа

 

Електронна поща:

supne_direktor@abv.bg

soupne_ruse@abv.bg

Карта: