СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - COVID-19

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Заповед № 410 / 03.12.2021 г. - Утвърдени мерки и правила

Мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе през учебната 2021-2022 година

Протокол за поведение при съмнение на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

Протокол за поведение при случай на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

Протокол за поведение при съмнение на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

Протокол за поведение при случай на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе

 

Заповед № 301 / 26.11.2021 г. - Утвърдени мерки и правила (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

Мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе през учебната 2021-2022 година (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при съмнение на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при случай на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при съмнение на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при случай на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед №410/03.12.2021)

 

Заповед № 238 / 09.11.2021 г. - Утвърдени мерки и правила (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

Мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе през учебната 2021-2022 година (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при случай на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (актуализирана със заповед № 301/26.11.2021 и №410/03.12.2021)

 

 

Заповед № 1926 / 09.09.2021 г. - Утвърдени мерки и правила (отменена със заповед № 238/09.11.2021)

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при възрастен в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе (отменена със заповед № 238/09.11.2021)

Протокол за поведение при съмнение или случай на COVID-19 при ученик в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе  (отменена със заповед № 238/09.11.2021)

Мерки и правила за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе през учебната 2021-2022 година (отменена със заповед № 238/09.11.2021)

 

Заповед №1990/14.09.2021 г. за утвърждаване на Алгоритъм за преминаване по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест от присъствено към обучение в електронна среда от разстояние (OECP)

Алгоритъм за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние (ОРЕС) в условия на епидемична обстановка в СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе за учебната 2021-2022 година

План за комуникация и информираност

План за поддържане на добър психоклимат и намаляване на ситуациите на стрес, напрежение и дезинформация в условията на COVID-19

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език