Многото лица на Михаела Цанева от Дойче шуле
(Публикация на журналистката от в-к "Бряг" - Пламенка Ангелова)