СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Х А клас са победителите в състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2018 г.”

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Днес, 26.06.2018 г., в двора на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ се проведе комплексно състезание на тема „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации – 2018 г.“, с учениците от десетите класове. Целта и задачата на състезанието беше учениците да демонстрират правилни действия за оцеляване в екстремна ситуация.
Състезателните игри протекоха в рамките на два учебни часа. Кризисната обстановка, симулирана с подръчни средства, беше „Земетресение, съпроводено от буря и дъжд, с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности“.
Класните ръководители на десетите класове имаха за задача да опреснят теоретичните знания на учениците за действия при кризисни ситуации, а практическата подготовка бе проведена от г-н Венцислав Колев, старши учител по ФВС. На медицинските сестри г-жа Сачкова и г-жа Първанова бе възложена подготовката на учениците по оказване на първа помощ на пострадали.
Учениците показаха добра теоритико-практична подготовка и както при всяко състезание - жури, съставено от преподаватели в училище, класира отборите, според показаните резултати. На първо място бе класиран отборът на X А клас, второто място бе спечелено от отбора на Х Б клас, а третото място бе отредено на Х В клас.
В края на състезанието ръководството на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ в лицето на зам.-директора по административно-стопанската дейност - г-жа Мариета Йорданова, награди отборите с грамоти и лакомства и благодари на участниците за спортменския дух, труд и старание.
Проведеното практично занятие с ученици от Х клас е в изпълнение на Указание на МОН за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ.

Посетители

В момента има 28  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България