На 06.06.2018г. с учениците от 6.Д клас проведохме открит час на класа по темата:  „Кариерно ориентиране“ с любезното съдействие на госпожа Анка Ангелова, господин Юнал Ибрям и господин Димитър Бакъров.  Родителите се включиха с огромно желание, разказаха ни за своите професии и отговориха на нашите въпроси. Благодарим на всички, които приеха това предизвикателство. Часът премина с много положителни емоции.

Текст: Албена Анчева-Попова, старши учител по музика и класен ръководител на 6. Д клас