СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Музикално ателие – "Фолклорът на Добруджа"

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

В час по музика учениците от 6. А клас се запознаха с фолклора на Добруджа. Характерни особености на танцовото изкуство ни представи ученичката Искра Иванова. Добруджанските народни танци са подчинени и тясно свързани със земеделския труд на нивата и почитта към хляба. Добруджанецът е приклекнал, с изпъчени гърди и тяло, наведено напред, искайки да покаже трудолюбието, силата и тежестта на отрудения човек. Много от движенията на ръцете при мъжете имитират сеене, жънене, връзване на снопите и прибиране на реколтата. Използват се допълнителни реквизити – шиници, стомни, бъклици... Жените извършват плавни движения с ръцете, които изящно полюшват, сякаш са златните класове на Добруджа. Някои от движенията имитират замесване на хляба, а в много от танците се използват и дървени лъжици.

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България