СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Успешно партньорство между СУПНЕ и сектор „Противодействие на криминалната престъпност” при ОД на МВР - Русе

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

На 16 април 2018 г. (понеделник) се проведоха първите учебни дискусии между ст. инспектор Петър Ванев - началник на група в сектор „Противодействие на криминалната престъпност” към отдел Криминална полиция” при ОД на МВР - Русе, и ученици от VI, VII и VIII клас на тема „Опасностите в интернет”. В днешния ден дискусиите продължиха и с учениците от V клас. По изключително атрактивен начин ст. инспектор Ванев ангажира вниманието на учениците върху опасностите за подрастващите при ползването на интернет. В края на срещите си със ст. инспектор Ванев учениците знаеха как да се предпазят от рисковете при ползването на личните им профили в социалните мрежи и в различните сайтове за игри, както и колко е важно да споделят с родители и приятели, ако попаднат в ситуация, която да застрашава личното им пространство или са станали жертва на изнудване и заплаха от хора, с които общуват онлайн.
Другото направление, по което протича междуинституционалното партньорство в нашето училище, е на тема „Видове наркотични вещества и опиати и влиянието им върху човешкия организъм”. Беседите са с учениците от IX, X и XI клас и се водят от инспектор Светослава Попова, която също работи в сектор „Противодействие на криминалната престъпност”.

Информационните срещи дискусии на инспекторите от сектор „Противодействие на криминалната престъпност” с учениците продължават до 3 май. Реализирането на това партньорство е в изпълнение на Годишния план за дейността на училището през учебната 2017/2018 г. - т. VI Дейности за подкрепа за личностно развитие и Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и има за цел да повиши и осъвремени познанията на учениците как безопасно да ползват интернет, както и превенция на употребата, разпространението и склоняването към разпространение на наркотични вещества сред подрастващите.

Това партньорство е по инициатива на родители на наши ученици. Координирането на дейностите по организиране и провеждане на тематичните часове с учениците се осъществява от училищния педагогически съветник, г-жа Жулиета Иванова.

Посетители

В момента има 38  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България