СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Интерактивен час по литература с водещ от Русенска Света митрополия - г-н Огнян Узунов

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Ученици от XII клас на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и техният преподавател Венета Станкулова участваха в интерактивен час по литература. Урокът беше свързан с Йовковия разказ „Песента на колелетата“ и християнската добродетел Любов.
Г-н Огнян Узунов запозна учениците с това, че любовта е енергия, независимо дали е насочена към човек, или към професия. Затова е толкова важно да изберат да следват в специалност, която харесват. Относно светогледа на Сали Яшар беше изяснена Христовата заповед, че не можеш да обичаш ближния, ако не обичаш себе си, т.е. че трябва да го обикнеш нито по-малко, нито повече от себе си, а КАТО себе си. Интерактивната част от програмата започна с откриване на връзката между това как една добродетел, упражнявана без любов, се превръща в порок. Например вяра без любов се превръща във фанатизъм. И накрая учениците дискутираха върху един от най-актуалните проблеми за тях: „Кое предпочитам: Да съм влюбен аз или да са влюбени в мен?“. За целта първоначално всеки трябваше да аргументира позицията си.
По време на дискусията участниците осъзнаха колко сложни са проблемите на любовта. А накрая водещият изведе като лайтмотив това, че любовта е преди всичко разбиране на другия. Но за да разбереш другия, трябва първо да разбереш себе си, т.е. че всяка любов се основава първо на отношение и себеуважение към себе си.
Обучението се проведе по сключеното партньорство между СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и Русенска Света митрополия по програма „Йовков и християнските добродетели“. Програмата е обвързана с формирането на социокултурни компетентности, заложени в обучението по литература, и с превенцията на агресията в училище.
Текст: Огнян Узунов

Посетители

В момента има 50  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България