СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Урок от бъдещето!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Едва ли е нужно – за хората в сферата на образованието – да бъде представяна госпожа Даниела Станева, но... все пак:
Госпожа Даниела Станева е главен учител в Дойче шуле – начален етап - и е сертифициран обучител по програма "Развитие на критическото мислене чрез четене и писане" на International Literacy Association. От 1997 г. прави обучения на учители по настоящата програма от цялата страна.
По нейна инициатива днес бе проведен открит интерактивен урок по Човекът и обществото в 4.Д клас. Темата на урока беше: „Могъщество и културен разцвет на България при цар Симеон”.
Разделени в групи за учебно сътрудничество, учениците имаха за задача да проучат и представят пред съучениците си определена част от урока. Всяка група стана „експерт” по определен аспект от управлението на цар Симеон – книжовните школи, военните успехи, Златният век на българската книжнина. По време на работата си учениците изработиха мисловни карти, избраха най-съществената част от информацията, подготвиха интересни и провокативни въпроси, правиха самооценка на екипната работа и уменията си за презентиране.
Ролята на учителя в един такъв урок се свежда до предварителната подготовка на материалите и да бъде модератор при представянето на учениците. Те се превръщат в активни участници в процеса на преподаване и усвояване на знанията. Екипната работа и дискусиите спомагат за развитие на умения, нужни в живота – разбиране и отсяване на информация, аргументиране, отстояване на позиция, критическо мислене.
В етапа на рефлексия бе представена виртуалната класна стая в платформата Learning Apps, където всеки от учениците има собствен акаунт и изпълнява поставените в папката на класа от учителя задачи – решаване на тестове, кръстословици, образователни игри. Платформата дава възможност на учителя да следи изпълнението на виртуалните домашни, като отчита вярно или грешно са изпълнени, времето на изпълнение, кои от задачите са решени и кои – не. Всеки ученик има собствена кутия, в която може да получава индивидуални съобщения от учителя – похвали, указания и др. Платформата е лесна за използване и позволява на учителите да подготвят сами образователни материали, съобразени с възрастта на учениците.

И така.... Напред към Бъдещето! 

Посетители

В момента има 36  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България