На 23.11.2018г., във връзка с утвърждаването на СУПНЕ "Фридрих Шилер" като иновативно училище, в VIII - Б клас се проведе открит урок по немски език на тема "Планове за ваканцията". В рамките на един учебен час учениците съумяха да съчетаят традиционните методи в обучението по немски език с иновативните - ролеви игри и работа по групи. Като краен продукт ще бъдат изработени плакати.
На урока присъстваха г-жа Искра Иванова - директор на СУПНЕ, г-жа Пепа Балкова - ЗДУД и учители.