СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - 4. Доставка по три обособени позиции на учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 - прекратена

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Мисли, мечтай, откривай!Връчване на дипломи DSD II

На 18.05.2018 г. от 17.30 часа...

Прочети още

Годишен училищен концерт 27 април 2018 г.

Дойче шуле празнува!

Прочети още

Благотворителен бал

За втора поредна година се проведе Коледен благотворителен бал ,,Сътворени чудеса"...

Прочети още

Тържество за 24 май

Тържеството, посветено на 24 май...

Прочети още

Съобщение за прекратяване на обществена поръчка - публикувано на 20.06.2017 г.

Обява за обществена поръчка с предмет: „Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - публикувана на 26.05.2017 г.

Образец 1 на оферта - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 2 техническо предложение - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3 ценово предложение - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.1. ценово предложение по обособена позиция 1 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.2. ценово предложение по обособена позиция 2 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 3.3. ценово предложение по обособена позиция 3 - публикувана на 26.05.2017 г.

Образец 4 декларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 - публикуван на 26.05.2017 г.

Образец 5 декларация по чл.54, ал. 1, т. 3-5 - публикуван на 26.05.2017 г.

Проект на договор - публикуван на 26.05.2017 г.

Техническа спецификация - публикувана на 26.05.2017 г.

Указания за подготовка на офертата - публикувани на 26.05.2017 г.

Съобщение - публикувано на 05.06.2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - публикувано на 05.06.2017 г.

Протокол за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в процедура с предмет:„Доставка по три обособени позиции на  учебна литература и дидактически материали, необходими за нуждите на СУ с преподаване на немски език „Фридрих Шилер”, по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“- публикуван на 12.06.2017 г.

Посетители

В момента има 32  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България