СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Ученически парламент

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1