СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Целодневно обучение

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

В училището са сформирани четири групи за целодневно обучение в първи клас, три групи във втори клас и две групи в трети клас. За учениците полагат грижи осем възпитатели. Децата в целодневните групи имат часове за самоподготовка, организиран обяд и занимания по интереси. Възпитателната работа в целодневното обучение е подчинена на общите цели на училището и е съобразена с потребностите и интересите на учениците, насочена е към осмисляне на свободното им време. 

Заниманията по интереси са част от дейностите в целодневното обучение. Целта е с различни форми на работа да се предизвика у децата радост и удовлетворение от училищния живот.

В процеса на работа учителят ги провокира към творчество и те го осъществяват с голямо желание. В хода на работата възпитателят играе ролята на съветник и помощник.

Посетители

В момента има 31  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език