2019/2020 учебна година

  

Постановление № 328 от 21 декември 2017 година за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Условия за отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер” през 2020 година.

Заповед за стипендии на учениците след завършване на основно образование.

Документи за кандидатстване:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Декларация (образец)