СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Стипендии

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

2017/2018 учебна година

  

Постановление № 33 от 15 февруари 2013 година за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.

Условия за отпускане на стипендии на учениците в СУПНЕ „Фридрих Шилер” през 2017 година, актуализирани към 01.10.2017 г.

Заповед за стипендии на учениците след завършване на основно образование.

Документи за кандидатстване:

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Декларация (образец)

 

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за постигнати образователни резултати за втори срок на учебната 2016/2017 г.

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането за втори срок на учебната 2016/2017 г.

Допълнение към списък на учениците, определени със заповед №288/04.11.2016 г. на директора на училището за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители или само с един родител
за учебната 2016/2017 г., подали заявление поради възникване на основание и отговарящи на условията за получаване на такава стипендия.

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици без родители или само с един родител за учебната 2016/2017 г. и отговарящи на условията за получаване на такава стипендия.

КЛАСИРАНЕ на учениците, подали заявления за получаване на месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания за учебната 2016/2017 г. и отговарящи на условията за получаване на такава стипендия.

Посетители

В момента има 56  гости и няма потребители и в сайта