Свободни места за учебната 2019/2020 година

към 31.07.2020 г. 

 

Заявления се приемат от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.30 ч.

в деловодството на училището.

Клас/Паралелка

 Свободни места

II А

1

II В

2

IV В

1

IV Г

1

V А

2

V Б

3

V В

1

V Г

3

V Д

1

VI В

1

VII Б

1

VII В

2

VII Д

4

X А

4