Седмично разписание за втория срок през учебната 2019/2020 година за учениците от I до IV клас

 

Седмично разписание за втория срок през учебната 2019/2020 година за учениците от V до XII клас

 

Единно дневно разписание на часовете за I и II клас

 

I смяна 

 ІІ смяна

1. 07:40 - 08:15 (15)*

1. 12:55 - 13:30 (15)*

2. 08:30 - 09:05 (25)*

2. 13:45 - 14:20 (15)*

3. 09:30 - 10:05 (15)*

3. 14:35 - 15:10 (25)*

4. 10:20 - 10:55 (15)*

4. 15:35 - 16:10 (15)*

5. 11:10 - 11:45 (15)*

5. 16:25 - 17:00 (15)*

6. 12:00 - 12:35 (20)*

6. 17:15 - 17:50 (10)*

7. 12:55 - 13:30

7. 18:00 - 18:35

 

 

 Единно дневно разписание на часовете за III - XII клас

 

I смяна 

 ІІ смяна

1. 07:40 - 08:20 (10)*

1. 12:55 - 13:35 (10)*  

2. 08:30 - 09:10 (20)*

2. 13:45 - 14:25 (10)*

3. 09:30 - 10:10 (10)*

3. 14:35 - 15:15 (20)*

4. 10:20 - 11:00 (10)*

4. 15:35 - 16:15 (10)*

5. 11:10 - 11:50 (10)*

5. 16:25 - 17:05 (10)*

6. 12:00 - 12:40 (15)*

6. 17:15 - 17:55 (5)*

7. 12:55 - 13:35

7. 18:00 - 18:40

 

*В скобите е означено колко минути продължава всяко междучасие.