СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Разписание на часовете

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Седмично разписание за втори срок през учебната 2021/2022 година за учениците от I до IV клас

Седмично разписание за втори срок през учебната 2021/2022 година за учениците от V до XII клас

 

Единно дневно разписание на часовете за I и II клас

 Час

I смяна

II смяна

1

07:40 -08:15 (10)

12:50 -13:25 (20)

2

08:25 -09:00 (25)

13:45 -14:20 (15)

3

09:25-10:00 (15)

14:35 -15:10 (25)

4

10:15 - 10:50 (15)

15:35 - 16:10 (15)

5

11:05 - 11:40 (15)

16:25 - 17:00 (15)

6

11:55 - 12:30 (20)

17:15 - 17:50(10)

7

12:50 - 13:25

18:00 - 18:35

 

Единно дневно разписание на часовете за III - XII клас

 Час

I смяна

 II смяна

1

07:40 -08:20 (5)

12:50 -13:30 (15)

2

08:25 -09:05 (20)

13:45 -14:25 (10)

3

09:25 -10:05 (10)

14:35 -15:15 (20)

4

10:15- 10:55 (10)

15:35 - 16:15 (10)

5

11:05 - 11:45 (10)

16:25 - 17:05 (10)

6

11:55 - 12:35 (15)

17:15 - 17:55 (5)

7

12:50 - 13:30

18:00 - 18:40

 

*В скобите е означено колко минути продължава всяко междучасие. 

КЛАСНИ СТАИ (V - XII КЛАС) 2021/2022 ГОДИНА

I СМЯНА
Парарлелка

Стая

II СМЯНА
Паралелка

Стая

VI A

31

V А

31

VI Б

32

V Б

32

VI В

33

V В

33

VI Г

34

V Г

34

VIII А

1

VII А

35

VIII Б

2

VII Б

36

VIII В

10

VII В

41

IX А

43

VII Г

42

IX Б

44

VII Д

43

IX В

45

XII А

12

X А

12

XII Б

10

X Б

41

XII В

2

X В

42

 

 

XI А

46

 

 

XI Б

35

 

 

XI В

36

 

 

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език