СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Информация за изпити

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ред и организация за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученик в самостоятелна форма на обучение на юлска поправителна сесия  за учебната 2018-2019 година

 

Посетители

В момента има 60  гости и няма потребители и в сайта

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България