ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дати за провеждане на държавните зрелости изпити за учебната 2019/2020 година:

 Сесия май-юни:

1. Български език и литература - 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

 

Сесия август-септември:

1. Български език и литература - 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждането на държавни зрелостни изпити през учебната 2019/2020 година.

Инструктаж за зрелостника

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

 IV клас:

Български език и литература – 27 май 2020 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2020 г., начало 10,00 часа

 VII клас:

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

Инструктаж за седмокласниците, които ще се явят на НВО

 X клас:

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 08,00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Заповед на МОН за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване в 4., 7. и 10. клас през учебната 2019/2020 година.