СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - ДЗИ и НВО

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дати за провеждане на държавните зрелости изпити за учебната 2020/2021 година:

 Сесия май-юни:

1. Български език и литература - 19 май 2021 г., начало 08:00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 21 май 2021 г., начало 08:00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

 

Сесия август-септември:

1. Български език и литература - 26 август 2021 г., начало 08:00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 27 август 2021 г., начало 08:00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

Заповеди на МОН: Заповед №РД09-2119/28.08.2020 г.

Инструктаж за зрелостника

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

 IV клас:

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10:00 часа

Математика – 28 май 2021 г., начало 10:00 часа

 

 VII клас:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 09:00 часа 

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09:00 часа

 

 X клас:

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 08:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 08:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 08:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 юни 2021 г. – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

 

Инструктаж за седмокласниците, които ще се явят на НВО

Заповед №РД09-2121/28.08.2020 г. на МОН за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване в VII клас през учебната 2020/2021 година.

 

Посетители

В момента има 67  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език