СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - ДЗИ и НВО

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дати за провеждане на държавните зрелости изпити за учебната 2023/2024 година:

Сесия май юни

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 17 май 2024 г., начало 08.30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 20 май 2024 г., начало 08.30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 22 31 май 2024 г.


Сесия август септември

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература 22 август 2023 г., начало 08.30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) 23 август 2023 г., начало 08.30 ч.

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 август 30 август 2024 г.

Заповед №РД09-2046/28.08.2024 г.  за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация (ДЗИ/ЗДИППК) за учебната 2023 – 2024 година

Инструктаж за зрелостника

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

 ІV клас

Български език и литература 27 май 2024 г., начало 10.00 часа

Математика 28 май 2024 г., начало 10.00 часа

VІІ клас

Български език и литература 19 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Математика 21 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) 20 юни 2024 г., начало 09.00 часа

Х клас

Български език и литература 10 юни 2024 г., начало 08.00 часа

Математика 12 юни 2024 г., начало 08.00 часа

Чужд език (по желание на ученика) 11 юни 2024 г.:

Писмена част:
- за ниво В1 и В1.1, начало 09
.00 часа
- за ниво А2, начало 09.
30 часа
- за ниво А1, начало 10.00 часа

Компонент „ Говорене“ по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) 14 юни 2024 г., по график в две сесии от 9.00 и от 14.30 часа

 Инструктаж за седмокласниците, които ще се явят на НВО

Заповед №РД09-2050/28.08.2024 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година и на график на дейностите през учебната 2023 – 2024 година.

 

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Резултати от олимпиади и състезания

Електронен дневник

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България

Иновативно училище

Безопасност на движението по пътищата

Език