СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - ДЗИ и НВО

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

 ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

Дати за провеждане на държавните зрелости изпити за учебната 2019/2020 година:

 Сесия май-юни:

1. Български език и литература - 1 юни 2020 г., начало 09.00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 3 юни 2020 г., начало 09.00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 2 юни 2020 г. – 4 юни 2020 г.

 

Сесия август-септември:

1. Български език и литература - 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.

2. Втори държавен зрелостен изпит - 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.

3. Държавен зрелостен изпит по желание на ученика - в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Заповеди на МОН: Заповед №РД09-2150/27.08.2019 г. и Заповед №РД09-919/05.05.2020 г.

Инструктаж за зрелостника

Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

Дати за провеждане на национално външно оценяване:

 VII клас:

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09.00 часа

Математика – 17 юни 2020 г., начало 09.00 часа

 

Инструктаж за седмокласниците, които ще се явят на НВО

 Заповед №РД09-2152/27.08.2019 г. и Заповед №РД09-920/05.05.2020 г. на МОН за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване в VII клас през учебната 2019/2020 година.

 

Посетители

В момента има 27  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България