СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - Успехи в олимпиади 2008/2009 учебна година

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Арзу Зия XI "А" клас
* допусната до национален кръг на олимпиадата по немски език в гр. Монтана – Април, 2008 година.

Александър Йорданов VII "А" клас
* I-во място на Областен кръг на олипиада по биология и участие в Националното състезание по биология в гр. Сопот, 2008 г.

Христина Георгиева VIII "Г" клас
* II-ро място на Областен кръг на олипиада по биология и участие в Националното състезание по биология в гр. Сопот, 2008 г.

Нестор Илиев XII ”Д” клас
* I-во място на регионален кръг на национално състезание по “Химия и опазване на околната среда”; участие в националния кръг на същото състезание – Април, 2008 година; II-ро място на областен кръг на олимипиада по “Химия и опазване на околната среда”; участие в Националната олимпиада по “Химия и опазване на околната среда” 2008 година.

Милен Михайлов XII ”Д” клас
* 2008 г Класиран за Национален кръг на олимпиада по ИТ.

Невена Добрева XII ”Д” клас
* II-ро място на регионален кръг на национално състезание по “Химия и опазване на околната среда”; VIII -мо място на областен кръг на олимипиада по “Химия и опазване на околната среда”2008 година.

Христина Георгиева VIII”Г” клас
* I –во място на областен кръг на олимпиадата по “Химия и опазване на околната среда” за ученици от VIII клас.

Теодора Руменова IX “В” клас
* I –во място на областен кръг на олимпиадата по “Химия и опазване на околната среда” за ученици от IX клас.

Посетители

В момента има 13  гости и няма потребители и в сайта

Език

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България