Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 учебни години - публикувано на 26.08.2019 г.

Заповед №2039/04.09.2019 г. на Директора на СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - публикувана на 05.09.2019 г.