Учениците на СУПНЕ „Фридрих Шилер“ Русе имат възможност да получат международен езиков сертификат по английски език към университета в Кеймбридж, съответно в 10. клас  FCE (B2) и в 11. клас/12. клас  CAE (С1)  след задълбочена подготовка и полагане на изпити.

От  учебната 2011/2012 година училището е подготвителен изпитен център на университета Кеймбридж. Провежда се подготовка за явяване на сертификатния изпит на университета Кеймбридж в ниво С1. Сертификатът е валиден за цял свят и служи за кандидатстване в университет, а така също и за международно прието владеене на езика при започване на професионална кариера. Училището е първо в град Русе при създаването на изпитен център.