Ученици на Даниела Симеонова и Веселка Симеонова, старши учители по английски език:

2011/2012 г. – успешно са положили изпита и са придобили езиков сертификат 7 ученици от 11 клас.

2012/2013 г. - успешно са положили изпита и са придобили езиков сертификат 11 ученици от 11 клас и 7 ученици от 10 клас.

2013/2014 г. – успешно са положили изпита и са придобили езиков сертификат 35 ученици от 11 клас.

2014/2015 г. - успешно са положили изпита и са придобили езиков сертификат 16 ученици от 11 клас и 3 ученици от 12 клас.

2015/2016 г. - успешно са положили изпита и са придобили езиков сертификат 17 ученици от 11 клас и 1 ученик от 12 клас.

2016/2017 г. - 9 ученици от 11 клас  - CAE (C1).

 

Общо 106 ученици до този момент.