СУПНЕ "Фридрих Шилер", гр. Русе - В СУПНЕ „Фридрих Шилер”, Русе връчиха немските езикови дипломи

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Административни услуги

Политика за защита на данни

Достъп до информация

Схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко"

Днес, 03.10.2017г., на Националния празник на ФР Германия, в медиотеката на СУПНЕ „Фридрих Шилер” , за втора поредна година, 57 ученици получиха тържествено немските си езикови дипломи - ниво 1 (ниво В1 съгласно общата европейска езикова рамка). В обръщението си към учениците директорката Искра Иванова и техните преподаватели Раиса Петкова, Анелия Серафимова, Нели Праматарова и Албена Николова ги поздравиха за положените усилия и постигнатия успех. Госпожа Иванова посочи колко важно е човек да владее чужди езици, които му отварят врати не само към Европа, но и към света. Пожела им след две години да получат и втория сертификат за немска езикова диплома - ниво2 (ниво С1 съгласно общата европейска езикова рамка).

Немската езикова диплома - ниво1 се признава и е валидна в цял свят, осигурява предимство при кандидатстване за следване в немскоговорящите страни и освен това успешното полагане на изпита е критерий за прием на учениците в специалните класове на СУПНЕ по подготовка, която от своя страна приравнява учениците ни със завършилите им връстници във ФР Германия.

Посетители

В момента има 55  гости и няма потребители и в сайта

Иновативно училище

Изучаването на немски език в българските училища е популярно

Училища - партньори на бъдещето

Училището е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България